bilistinad


bilistinad
ə. əsaslanaraq, istinad edərək, söykənərək

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.